Гадаад хэл


Нийтлэл Ха Created
Гадаад хэл 1 February 18, 2019
Англи хэлний олимпиадын материалууд байна уу? 2 April 8, 2018
ТОПИК-ын онооны хүчинтэй хугацаа хэдэн жил байдаг юм бол? 2 February 23, 2018
TOEFL-ийн оноо Их Британид их сургуульд элсэхэд хүлээн зөвшөөрөгддөг үү? 4 November 3, 2017
HSK III-т зайлшгүй мэдэж байх хэдэн ханз үсэг байдаг вэ? Ханзнууд нь байна уу? 4 October 18, 2017
Англи хэл, Орос хэл сурахад хамгийн хэрэгтэй апп? 5 October 15, 2017
Ямар хэлийг сурахад хамгийн хэцүү вэ? 8 February 7, 2016
Гадаад хэлийг хэрхэн бие даан сурах вэ? 6 June 10, 2017
Англи хэл дээр хэрхэн сайн өгүүлбэр хурдан зохиож сурах вэ ? 6 October 6, 2017
Англи хэл дээрх лекцийг яаж амар бөгөөд хурдан аргаар цээжлэх вэ? 7 October 1, 2017
Англи хэл сурахад хэрэгтэй гоё апп-ууд санал болгооч? 5 January 16, 2018
Хэл сурахад сонсголоо хэрхэн сайжруулах вэ? 5 February 14, 2017
Англи хэлний чанартай сайн сургалт юу вэ? 2 October 15, 2017
Англи хэл- Анхан шат? 2 September 13, 2017