Газарзүй


Нийтлэл Ха Created
Газарзүй ангиллын тухай 1 March 10, 2019
Эратосфен хэрхэн дэлхийн хэмжээг тооцсон бэ? 4 November 22, 2017
Дэлхийн хуурай газрын хэдэн хувьд олон жилийн цэвдэг тархсан байдан вэ? 1 May 23, 2018
Зоргол хайхан уул хаана байдаг юм бол? 1 April 29, 2018
Нийслэлээс хамгийн хол аймаг? 4 December 30, 2017
Христофер Колумбын хамгийн түрүүнд газардсан улс? 4 January 19, 2018
Увс аймгийн дэлгэрэнгүй танилцуулга байна уу? 2 February 3, 2018
Кимберлитийн хоолой гэж юу вэ? 6 November 17, 2017
Монгол орны хүйс цэгийн газарзүйн солибоцол? 5 November 10, 2017
Дэлхийн дулааны бүслүүрийг хэд ангилдаг вэ? 3 December 26, 2017
Изобар гадаргын өндрийг изогипсээр дүрсэлсэн зургийг юу гэдэг вэ? 3 August 30, 2017
Цөл дэлхийн нийт гадаргын хэдэн хувийг эзэлдэг вэ? 5 May 23, 2017
Дэлхийн нийт талбайн хэдэн хувийг ус эзэлдэг вэ? 5 April 23, 2016
Газрын гадаргын хэдэн хувийг ус эзэлдэг вэ? 3 December 20, 2017
Далайн биомассын хэдэн хувийг ногоон ургамал эзэлдэг вэ? 3 December 26, 2017
Гүний ус хөрсний гүнд хэдэн метрээс эхэлдэг вэ? 5 October 9, 2017
Координатын хавтгай хэдэн мөчтэй вэ? 5 October 13, 2017
Викториагийн хүрхрээнээс эх авдаг гол? 4 June 30, 2017
Туул гол ямар уулнаас эх авдаг вэ? 4 April 23, 2016
Саудын араб ундны цэвэр усаа аль улсаас импортлон авдаг вэ? 4 November 11, 2017
Голланд ундны цэвэр усаа хаанаас импортлон авдаг вэ? 4 November 11, 2017
Герман ундны цэвэр усаа хаанаас импортлон авдаг вэ? 4 November 11, 2017
АНУ ундны цэвэр усаа аль улсаас авдаг вэ? 6 November 11, 2017
Дэлхийн гадаргыг хавтгай дээр дүрслэн буулгахыг юу гэж нэрлэх вэ? 5 April 25, 2016
Хамгийн том далайн нэр? 5 March 8, 2016
Монгол орон хэдэн говьтой вэ? 5 April 23, 2016
Монгол улсын хамгийн цөөхөн сумтай аймаг? 6 December 29, 2016
Биомасс гэж юу вэ? 4 December 28, 2016
Дэлхийн хамгийн өндөр цэг? 4 December 11, 2017
Монгол орны хамгийн өндөр цэг? 6 March 25, 2017