Хэлц үг


Нийтлэл Ха Created
Хэлц үг ангиллын тухай 1 March 12, 2019
Чөдөр галзуу туссан юм шиг (хэлц) ямар утгатай вэ? 5 November 21, 2017
Чих тавих (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 19, 2017
Цусыг хормойлуулах (хэлц) ямар утгатай вэ? 5 November 19, 2017
Зүрх шимшрэх (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 30, 2017
Шарыг нь малтах (хэлц) ямар утгатай вэ? 5 November 30, 2017
Нэр шарах (хэлц) ямар утгатай вэ? 5 November 30, 2017
Зүрхний шарх (хэлц) ямар утгатай вэ? 4 November 30, 2017
Бодоод бодоод бодын шийр дөрөв (хэлц) ямар утгатай вэ? 8 November 30, 2017
Уургаа шилбүүрээр солих (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 30, 2017
Шил заах (хэлц) ямар утгтатай вэ? 6 November 30, 2017
Шарсан мах анддаггүй (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 28, 2017
Хурга таргалавч чөмөг нь бор (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 21, 2017
Цоорхой хүн (хэлц) ямар утгатай вэ? 5 November 19, 2017
Арга чарга хийлгэх (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 19, 2017
Толгой дээр цахиур хагалах (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 19, 2017
Шаазгай шагшрах (хэлц) ямар утгатай вэ? 7 November 28, 2017
Чээжээ хавтаслах (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 28, 2017
Толгойгоо шаах (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 28, 2017
Чээжний бөх (хэлц) ямар утгата вэ? 6 November 28, 2017
Чээжээ уудлах (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 21, 2017
Өрчихсөн бурхан шиг (хэлц) ямар утгатай вэ? 4 November 22, 2017
Нуман тулгуурт орох (хэлц) ямар утгатай вэ? 5 November 22, 2017
Өрцөө татах (хэлц) ямар утгатай вэ? 4 November 22, 2017
Өрөлбөн хошуу (хэлц) ямар утгатай вэ? 4 November 22, 2017
Яс гаргах (хэлц ) ямар утгатай вэ? 4 November 23, 2017
Яс махтай нь хэлэлцэх (хэлц) ямар утгатай вэ? 6 November 23, 2017
Аавын чээж (хэлц) ямар утгатай ьэ? 6 November 21, 2017
Цутгалан нь тасрах (хэлц) ямар утгатай вэ? 7 November 19, 2017
Цай ч үгүй царай ч үгүй (хэлц) ямар утгатай вэ? 7 November 18, 2017