Танин мэдэхүй


Нийтлэл Ха Created
Танин мэдэхүй ангиллын тухай 1 March 13, 2019
Жадны бүтцэд юу юу ордог вэ? 1 September 24, 2018
Харзны ус гэж юу вэ? 2 February 26, 2018
Планктоны хэдэн төрөл байгаа вэ? нэршил? 3 November 23, 2017
Манай орны Хамгийн том усан биндэръяа? 2 September 24, 2017
Стандарт гэж юу вэ? 2 July 15, 2017