Хууль


Нийтлэл Ха Created
Хууль ангиллын тухай 1 March 10, 2019
Газрын эрх шилжүүлэхэд ногдуулах татвар 1 April 23, 2019
Концессын гэрээ гэж юу вэ? 3 April 23, 2017
Хувийн сургууль нээхэд ямар шаардлага тавигдах вэ? 1 April 18, 2018
Манай байгууллага намайг ямар ч үндэслэлгүйгээр ажлаас халсан. Тэгээд ажил гарвал эргэж авна гэсэн. Шүүхэд ханд гэж зөвлөөд байх юм. Ажиллаж байсан байгууллагаа шүүхэд өгөх хэцүү байдаг. Би хаана хандах ёстой вэ? 5 May 13, 2016
Нас барсан тохиолдолд яах вэ? 3 May 13, 2016
Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж буй тэтгэвэр авагчийн хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн хувиар төлөх вэ? Даатгалын ямар төрлөөс чөлөөлөгдөж болох вэ? 3 May 14, 2016
Би хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа. Миний чөлөөтэй байх хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хаанаас төлөх вэ? 3 May 13, 2016
Манай байгууллага орон тооны цомхотголоор хэсэг хүмүүсийг ажлаас халсан. Байгууллагаас ажлаас халагдсаны тэтгэмж өгөхүү?, нийгмийн даатгалаас бас мөнгө авдаг гэх юм. Ажлаас халагдсаны тэтгэмжийг хаанаас өгдөг вэ? 4 May 13, 2016
Өглөө ажилдаа ирж явахдаа автын осолд орсон. Энэ ослыг үйлдвэрлэлийн осолд тооцох уу? 3 May 13, 2016
Би нэг хувийн компанид слесарь хийдэг юм. Тэгээд тэр компани надтай хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулсан. Энэ тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг байгууллагаас төлөх үү? 3 May 30, 2016
Би үйлдвэрлэлийн осолд ороод хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан юм. Манай байгууллагаас ямар нэг нөхөн олговор өгөх ёстой юу? 3 May 30, 2016
Би хөдөлмөрийн сахилгын ноцтой зөрчил гаргасан учир ажлаасаа халагдсан юм. Надад ажилгүйдлийн тэтгэмж олдох болов уу? 3 May 13, 2016
-Гэрээт ажлын хөлснөөс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх ёстой юу? 3 May 14, 2016
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт цалин хөлснөөс суутгадаг уу? Энэ талаар зөвлөгөө авах гэсэн юм? 3 May 13, 2016
БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй Монгол Улсын иргэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг яаж төлөх вэ? 3 May 14, 2016
Нийгмийн даатгалд заавал даатгуулагч иргэн үндсэн ажил үүргээсээ гадна өөр аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хөдөлмөрийн гэрээ болон ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллаж авсан нэмэгдэл орлогоосоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ямар журмаар тооцож төлөх вэ? 3 May 30, 2016
Засгийн газрын 1997 оны 156 дугаар тогтоолын дагуу тэтгэмж авч ажлаасаа гарсан багш нарын ажилгүй байсан хугацааг нөхөн тооцож болох уу? 3 May 14, 2016
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь цалингийн сангаас 1991 оноос 1995 он хооронд шимтгэл төлж байсан. Харин тухайн даатгуулагчийн хувьд авч байсан цалингаасаа шимтгэл төлөөгүй. Энэ тохиолдолд тухайн иргэний дээрх хугацааг нөхөн тооцож болох уу? 3 May 14, 2016
Гадаадын иргэнтэй гэр бүл болсон хүн Монгол Улсын иргэний харъяаллаа солиулж болох уу? 4 May 28, 2016
Манай компанийн бүх хувьцаа эзэмшигчид энгийн хувцаа эзэмшдэг. Бид ямар эрх эдлэх талаар хэлж өгнө үү? 3 May 14, 2016
Би хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирлын ажилтай бөгөөд компаниа хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөх гэж байгаа юм. Өөрчлөн байгуулах төслийн талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгч тусална уу.? 3 May 14, 2016
Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээг хэдэн оронтой байгуулсан вэ? 3 May 28, 2016
ОЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗОРИЛТ /? 3 April 13, 2016
монгол улсын үндсэн хууль анх хэдэн онд батлагдсан юм бол.? 5 November 24, 2016
Манай монгол улс хүүхдийн эрийн конвенцид хэдэн онд нэгдэн орсон бэ? 4 January 26, 2017
Сингапур улс цаазын ялыг яаж гүйцэтгэдэг вэ? 4 May 22, 2017
Мөнгөжсөн алт гэж юуг хэлнэ гэж хуулинд тодорхойлсон байдаг вэ? 2 October 26, 2017
Газар эзэмших, ашиглах хоёр юугаараа ялгаатай вэ? 2 May 22, 2017
Хууль гэж юу вэ? 5 March 4, 2016