Өгүүллэг


Нийтлэл Ха Created
Өгүүллэг ангиллын тухай 1 March 9, 2019
Богинохон мөртлөө хөөрхөн өгүүллэгүүд 6 October 6, 2014
Хөдөө талын үзэсгэлэн 2 March 13, 2019
Үзэгдээгүй юм 1 April 1, 2019
Хуучин хүү 1 March 8, 2019
Хэлдэг гурав хийдэг ганц өгүүллэгийн Сүрмаагийн дүр аль нь билэн? 3 January 25, 2017
Хүзүү ороосон гар ямар төрлийн өгүүллэг вэ? 2 January 9, 2017