Аялал


Нийтлэл Ха Created
Аялал ангиллын тухай 1 March 11, 2019
Очиж үзмээр үлгэрийн юм шиг гайхамшигтай ямар газрууд байдаг вэ? 5 September 25, 2014
Аялалд явахын ач тус нь юунд байдаг вэ? 2 September 29, 2016
Таны хамгийн очих дуртай газар? 7 April 12, 2016
Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжилд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг нэрлэ? 6 November 11, 2017
Аялал жуулчлалын баазын үйл ажиллагааг идвэхжүүлэх ямар аргууд байна? 3 January 26, 2018
Монгол улс аялал жуулчлалын салбараар бүрэн хөгжих боломжтой гэдэгт санал нийлдэг үү? 3 December 30, 2017
Булган аймагт заавал очиж үзмээр ямар газрууд байдаг вэ? 5 January 31, 2016
Ховд аймагт заавал очиж үзмээр ямар газрууд байдаг вэ? 7 January 22, 2015
Сүхбаатар аймагт заавал очиж үзмээр ямар газрууд байдаг вэ? 5 January 26, 2015
Хөдөө хээр явган аялалд явахад зайлшгүй шаардагдах зүйлс юу вэ? 4 October 27, 2014
Төв аймагт заавал очиж үзмээр ямар газрууд байдаг вэ? 4 December 9, 2014
Хөвсгөл аймагт заавал очиж үзмээр ямар газрууд байдаг вэ? 5 December 29, 2014
Архангай аймагт заавал очиж үзмээр ямар газрууд байдаг вэ? 6 December 22, 2014
Хүн бүр заавал очиж үзэх хэрэгтэй Монголын үзэсгэлэнт 10 газар юу вэ? 10 October 24, 2014
Эверстийн оргилд анх хөл тавьсан хүиүүс? 4 November 30, 2016
Титаник хөлөг аль далайд живсэн вэ? 4 November 30, 2016
Хэнтий аймагт заавал очиж үзмээр ямар газрууд байдаг вэ? 7 January 29, 2015
Өмнөговь аймагт заавал очиж үзмээр ямар газрууд байдаг вэ? 6 January 20, 2015
Нэг хүн цөлд явж байгаад эргээд хартал. Ард нь ямар ч мөр гараагүй байв. Яагаад мөр гараагүй вэ? 6 November 28, 2016
Баруун бүсийн тулгуур хот? 5 November 26, 2016
Монголын хамгийн өндөрт оршдог сум? 6 December 25, 2016
Дэлхийн гадаргыг бүхэлд нь үзүүлсэн хамгийн том ханы зургийн масштаб? 3 December 28, 2016
Монголчууд ямар голоо эх оронч гол гэж нэрлэдэг вэ? 3 December 28, 2016
Хамгийн анх Энэтхэг орон очсон хүн? 4 December 28, 2016
Монгол орны хамгийн их салхилдаг аймгийн төв? 3 December 29, 2016
Монголын аялал жуулчлал анх хэдэн онд юу гэсэн нэртэй байгуулагдаж байсан вэ? 4 December 29, 2016
Монгол орны нийт тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ? 3 December 29, 2016
Манай улсын төмөр замын нийт урт? 3 December 29, 2016
Сарын дунд юу байдаг вэ? 5 October 17, 2016