Хувийн хэргийн нууцлал

Бидэнтэй шэйрлэсэн таны хувийн мэдээлэл олон улсад дагаж мөрдөгддөг дүрэм журмын дагуу хамгаалагдана.

Бид ямар мэдээлэл хүлээн авж хадгалдаг вэ?

Манай сайт дээр таныг бүртгүүлэх үед бид таны оруулсан мэдээллийг хүлээн авж хадгалдаг. Овог нэр, емэйл хаяг, оршин суугаа газрын байршил, утасны дугаар гэх мэдээллүүдийг оруулан манай сайтад бүртгүүлнэ.

Таны мэдээллийг бид юунд хэрэглэх вэ?

Бид танаас хүлээн авж хадгалсан мэдээллийг дараах байдлаар ашиглаж магадгүй.

  • Тус сайтын үйл ажиллагааг сайжруулах

  • Танд санал болгож буй сайтынхаа үйлчилгээг таны өгсөн мэдээлэл ба санал гомдол дээр тулгуурлаж байнга сайжруулах тал дээр ажиллах

  • Таны олон нийтэд нээлттэй болон хаалттайгаар байрлуулсан мэдээлэл гуравдагч этгээдэд таны зөвшөөрөлгүй ямар нэгэн шалтгаанаар задруулахгүй, зарахгүй, дамжуулахгүй мөн солихгүй.

  • Имэйл мэдэгдэл явуулах

Тус сайтад бүртгэлтэй таны емэйл хаягруу таны оруулсан посттой холбоотой мэдээллүүд таны емэйл мэдэгдэлийн тохиргооны дагуу болон сайтын талаарх сүүлийн үеийн мэдээлэл гэх мэт зүйлүүд илгээгдэх болно.

Бид ямар нэгэн мэдээллийг гаднын этгээдэд задруулдаг уу?

Бид таны хувийн мэдээллийг гадны гуравдагч этгээдэд задруулдаггүй, зардаггүй, дамжуулдаггүй мөн солилцдоггүй. Манай сайтын үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангах, танд үйлчилгээ үзүүлэхэд тусалдаг бидний итгэлтэй гуравдагч этгээд таны хувийн мэдээллийг чандлан хадгалахаа зөвшөөрсөн тул энд хамаарахгүй. Тус сайтын дүрэм журмыг сахиулах, өөрсдийн болон бусдын эрх ашиг, өмч тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хамгаалах буюу эсхүл хуулийн дагуу хүлээсэн үүргийн дагуу хууль сахиулах байгуулагад таны мэдээллийг өгч болзошгүй.

Гуравдагч этгээдийн линкүүд

Бид өөрсдийн зөвшөөрлөөр гуравдагч этгээдийн зар сурталчилгааг сайт дээрээ байршуулах эрхтэй. Манай сайттай линкээр холбогдсон гуравдагч этгээдүүд өөрсдийн дүрэм журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг тул тэдгээрийн сайттай холбоотой ямарваа нэгэн зүйлд бид хариуцлага хүлээхгүй. Гэсэн хэдий ч бид өөрсдийн сайтын хэв маягийг хадгалах тал дээр анхааран ажилладаг учир тэдгээр сайтуудын талаар ямар нэгэн санал хүсэлт байвал бидэнд мэдэгдэнэ үү.

Хүүхдийн онлайн нууцлалыг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт

Манай сайт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь дор хаяж 13 ба түүнээс дээш настай хүмүүст чиглэсэн байгаа. Хэрэв та 13-с доош насных бол (Хүүхдийн онлайн нууцлалын хамгаалалтын акт)-ын шаардлагын дагуу энэ сайтыг ашиглахгүй.

Таны Зөвшөөрөл

Та манай сайтыг хэрэглэснээрээ тус сайтын хувийн хэргийн нууцлалын дүрмийг сахихаа хүлээн зөвшөөрч байна.

Хувийн хэргийн нууцлалын дүрэм дэх өөрчлөлтүүд

Тус сайтын хувийн хэргийн нууцлалын дүрэмд орох ямарваа нэгэн өөрчлөлт нь энэ хуудсан дээр тавигдах болно.