Ажил хөдөлмөр ангиллын тухай

#1

Ямар нэгэн юмыг бүтээн бий болгох, бэлтгэх, боловсруулах биеийн болон оюуны үйл ажиллагаа

0 Лаяк