Амьдрал ангиллын тухай

#1

Амьдрал бол амьдрал хэмээн таних нь хялбар боловч тухайлан тодорхойлоход бэрх. Хүн бүрийн амьдрал өөр боловч тухайн хүн өөрийн гаргасан шийдвэр болон сонголтоор ямар амьдралаар амьдархаа сонгох боломжтой.

0 Лаяк