Асар том ургаа чулууны нэр?

#1
2 Лаяк

#2

/хад/,

0 Лаяк

#3

хад:

хамгийн том хад

Их шүрэн далан нь 29000 гаруй дэлхийн өвд бүртгэхдээ их шүрэн далан нь амьдралын олон төрөл зүйлийн амьдрах орчин болдог гайхам тогтоц хэмээн онцолсон байдаг.

0 Лаяк

#4

Хад байна шүү

0 Лаяк