Байгалийн үзэгдэл ангиллын тухай

#1

Байгаль ертөнцийн байнгын элдэв юмс, сонин хачин зүйлүүд

0 Лаяк