Гүр хаан хэдэн онд "Гүр" гэсэн цолыг авсан бэ?

#1
0 Лаяк

#2

1201 онд Гүр хан болгож өргөмжилжээ.

0 Лаяк

#3

1201 онд Чингисийн дөрвөн нохойн нэг) харвуулан шархадсан байна. Шөнө нь Тайчууд тархан зугтаснаар уг тулалдаан Тэмүжиний ялалтаар дуусчээ.

0 Лаяк