Дэлхийн өөр өөр бүс нутгуудад хүмүүс харилцан адилгүй байдлаар суурьшсан байдаг. Тэгвэл амьдрах газраа сонгоход нийгмийн талаас ямар хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг вэ?

#1
2 Лаяк

#2

Нийгмийн дэд бүтэц буюу сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг

	Мөн тухайн нийгмийн хөгжил зэрэг нь нэлээд өндөр нөлөөлдөг гэж боддог.
0 Лаяк

#3

Тухайн улсын хөгжил: Ядуурал, ДНБ, Ажлын байр зэрэг макроэкономиксийн үзүүлэлтүүд,

	Нийгмийн асуудал. Дэд бүтэц
	Технологи зэрэг байх даа
0 Лаяк

#4

Хамгийн эхэнд цаг агаар,байгалийн хүчин зүйлс дараа нь тухайн газаг нутагт амьдарч байгаа хүмүүс,байгууллага зэргүүд нөлөөлнө

0 Лаяк

#5

Амьдрахад таатай нөхцөл

0 Лаяк