Европт нохойны сүүлний уртаас хамаарч татвар авдаг?

#1

Европт нохойны сүүлний уртаас хамаарч татвар авдаг гэсэн. яг хэдээс хэдийн хооронд авдаг юм болоо???

0 Лаяк