Засгийн газар ангиллын тухай

#1

Засгийн газар гэдэг нь парламентийн засаглалтай улс орнуудад төрийн гүйцэтгэх засаглалыг хэрэгжүүлдэг байгууллага юм.

0 Лаяк