Их эзэн чингис хааны 9 өрлөгийг нэрлэнэ үү?

#1
4 Лаяк

#2

Зэв,Зэлмэ, Боорчи, Борхул,Шихихутаг,Мохулай, Сорхон шар, Чуу мэргэн, Хар хируг

0 Лаяк

#3

Зэв,

Зэлмэ,

Боорчи,

Борхул,

Шихихутаг,

Мохулай,

Сорхон шар,

Чуу мэргэн,

Хар хируг

0 Лаяк

#4

Зэв, Зэлмэ, Сүбээдэй, Мухулай, Борхул, Борхул, Боорчи, Чулуун, Шихихутаг,

0 Лаяк

#5

Зэв

	Зэлмэ
	Боорчи
	 Борхул
	Шихихутаг
	Мохулай
	Сорхон шар
	Чуу мэргэн
	Хар хируг
0 Лаяк

#6

Зэлмэ, Чуу Мэргэн, Шигихутуг, Боорчи, Борохул, Мухулай, Сорхон Шар, Зэв, Хар Хирүгэ

0 Лаяк