Кинонд хэрэглэгдэж байсан ямар эд зүйлс хамгийн үнэтэй зарагдсан вэ?

#1
1 Лаяк

#2

Хувцас, машин болон тээврийн хэрэгсэлүүд тухайн зураг авалт хийсэн байшин хамгийн үнэтэй зарагдана

0 Лаяк