Монголчууд юуг цэгээ гэж нэрлэдэг байсан бэ?

#1
1 Лаяк

#2

айраг нэрэлдэг

0 Лаяк

#3

Айраг тэр дундаа гүүний айргийг ингэж нэрлэдэг

0 Лаяк

#4

Миний санахаар идээ дүрээгүй цайг хэлдэг шиг санагдаадд байна

0 Лаяк

#5

сүү цагаа тэр дундаа айргийг цэгээ гэдэг

0 Лаяк