Монголын түүхэнд хамгийн олон хааны эх хэмээгддэг Тулуйн хатанг хэн гэдэг вэ?

#1
1 Лаяк

#2

Сорхагтани гэдэг

0 Лаяк

#3

Сорхагтани бэхи

0 Лаяк

#4

Сорхагтани Бэхи (Сорхагтани Бэки) нь Ибага бэхи хатны дүү юм.

0 Лаяк