Монголын түүхэнд хишигтэн гэж ямар хүмүүсийг хэлдэг байсан бэ?

#1
2 Лаяк

#2

Их хааны бие хамгаалах байгууллага бөгөөд

Үүрэг: Их хааны бие, ордоныхоныг хамгаалах дэг журам сахиулах

      Гадаад улсын хан хөвгүүдийг сахих

      дотоодын язгууртанууд дунд хаанд үнэнч давхаргыг үүсгэх гэх мэт үүрэгтэй хүмүүс байжээ.
0 Лаяк