Мөнгө санхүү ангиллын тухай

#1

Санхүү бол мөнгийг удирдах ухаан, мөнгийг удирдах урлаг юм. Санхүү гэдэг нь мөнгөн хөрөнгийг хуримтлуулж хуваарилж ашиглахтай холбогдон үүсч байгаа эдийн засгийн мөнгөн харилцаа юм.

0 Лаяк