Рокки киноны хэддүгээр анги дээр Аполло Крид нас бардаг вэ?

#1
0 Лаяк

#2

Rocky 3 дээр нас бардаг

0 Лаяк

#3

Rocky 4 дээр нас бардаг

	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8_4
0 Лаяк

#4

сайн мэдэхгүй байна судлаж байгаад оруулна

0 Лаяк