Спорт ангиллын тухай

#1

Бие бялдар болон биеийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой энэхүү үйл ажиллагаа нь өрсөлдөх хэлбэрээр зохион байгуулагдан явагдах бөгөөд үзэгчидэд зориулсан үзвэр юм.

0 Лаяк