Тухайн улс, үндэстэн, ястаны өвөрмөц онцолгийг хадгалсан үеэс үед уламжлагдан шинэчлэгдэн хөгжсөн, тухайн хүний ур чадвар арга барилын давтагдашгүй бүтээлүүд байдаг, дүрслэх урлагийн нэгэн төрөл?

#1
1 Лаяк

#2

Уран барималын төрөл гэж бодож байна.

0 Лаяк

#3

Дарханы төрөл

0 Лаяк