Тээврийн хэрэгсэл ангиллын тухай

#1

Тээврийн хэрэгсэл нь хүн, амьтан болон бараа таваарыг нэг байрлалаас нөгөө рүү зөөх хөдөлгөөнийг хялбарчлах төхөөрөмж юм. Тээврийн хэрэгслэлд агаар, төмөр зам, авто зам, усан зам, кабель, дамжуулах хоолой гэх зүйлс орно.

Тээврийн хэрэгсэл нь хүмүүсийн хооронд худалдаа хийх боломжыг нээж өгдөгөөрөө онцлог тул соёл иргэншлийн хөгжилд чухал ач холбогдолтой юм.

0 Лаяк