Харри Поттер кинонд гардаг Хогвартс сургуулийн тэнхимүүдийн түүх

ном
харри-поттер
#1

Хогвартс сургууль нийт 4 тэнхимтэй.

  1. Гриффиндор - Үндэслэгч нь Годрик Гриффиндор. Эр Зоригтнуудыг сонгож авдаг.

  2. Слизерн - Үндэслэгч нь Салазар Слизерн. Бардам, Цэвэр цустнуудыг сонгодог.

  3. Когтерван - Үндэслэгч нь Кандида Когтерван. Ухаалаг хүмүүсийг сонгоно, Уриа нь “ухаан алтнаас үнэтэй”

  4. Пуффендуй - Үндэслэгч нь Пуффендуй ба энэ 3 тэнхимд тэнцэлгүй үлдсэн хүүхдүүдийг авдаг байв

0 Лаяк

#2

Хогвартс сургууль 4 тэнхимтэй.

	1.Гриффиндор -Үндэслэгч нь Годрик Гриффиндор. Эр Зоригтнуудыг сонгож авдаг.


	2.Слизерн -Үндэслэгч нь Салазар Слизерн. Бардам, Цэвэр цустнуудыг сонгодог.


	3.Когтерван -Үндэслэгч нь Кандида Когтерван. Ухаалаг хүмүүсийг сонгоно, Уриа нь "ухаан алтнаас үнэтэй"


	 4.Пуффендуй -Үндэслэгч нь Пуффендуй ба энэ 3 тэнхимд тэнцэлгүй үлдсэн хүүхдүүдийг авдаг байв
0 Лаяк

#3

сайн мэдэхгүй байна судлаж байгаад оруулна

0 Лаяк

автоматаар шинэчлэгдэв. #4
0 Лаяк