Хүний элэг буцаж өмнөхтэйгээ ургаж төлжидгийн шалтгаан юу вэ?

элэг
#1

Хүн элэгнийхээ 70 хүртэлх хувийг тайруулах юмуу бусдад донор болон өгсөн ч жилийн дотор таны элэг буцан яг өмнөхтэйгээ адил 100% болон ургадгийг та мэдхүү? Тэгвэл ямар бүтцийн онцлогоос хамааран энэ процесс явагддаг вэ?

1 Лаяк

#2

Бусад эрхтнээс ялгаатай нь элэг төлжих хосгүй чадвартай юм. Хэрвээ тодорхой нөхцөлд энэ эрхтний нэг хэсгийг авахад, элэг аажимдаа анхны хэмжээндээ эргэж ордог. Энэ онцлог нь нэг хүний элгийг нөгөө хүнд шилжүүлэн суулгах боломж олгодог юм. Үүнээс гадна, хурдан нөхөн төлжүүлэхийн тулд эм бэлдмэл хэрэглэж болно. Essentiale нь элэгний эсийг нөхөн сэргээх эссенциалийн фосфолитын эх сурвалж болдог, гэхдээ энэ нөхцөлд эмчлэгч эмчтэйгээ зөвлөх шаардлагатай юм.

0 Лаяк