Хөрөнгийн бирж ангиллын тухай

#1

Хөрөнгийн бирж, үнэт цаасны арилжаа буюу бирж нь хувьцааны брокер, худалдаачид үнэт цаасыг хувьцаа, бонд, бусад санхүүгийн хэрэгслээр худалдан авч, худалдах боломжтой байгууламж юм.

0 Лаяк