Чингис хааны үеийн төрийн бүтэц, зохион байгуулалт ёсоор их түмт гэж хэдэн түмэн цэргийг багтаан нэрийддэг байсан бэ?

төрийн-бүтэц
#1
1 Лаяк

#2

Гурван түмт

Чингис хаан улсаа 95 мянганы системд хуваасан нь цэргийн төдийгүй иргэний засаг захиргааны хамгийн тохиромжтой зохион байгуулалтын хэлбэр болов. Иймд Мянганы ноён нь зөвхөн цэрэг толгойлох төдийгүй төрийн аппаратын нэгжийг үе улиран захирч байв. Мянганы зохион байгуулалт нь гол, баруун, зүүн гар гэж 3 түмэнд хуваагдах бөгөөд гол хэсгийг Чингис хаан өөрөө, үлдсэн хоёрыг Мулухай, Боорчи нарт захируулж байв.

0 Лаяк

#3

Арван мянган

0 Лаяк

#4

10000 цэргийг 1 түм гэдэг байсан.

0 Лаяк

#5

Түм хэдэг нь монголын уламжлалт тооны нэр томьёонд 10 мянгыг дүрсэлсэн байдаг

0 Лаяк

жагсаав #6
0 Лаяк