Шашин төрийг хослуулан баригч хэн бэ?

#1
2 Лаяк

#2

Богд Жавзандамба хутагт

0 Лаяк

#3

богд Жибзундамба хутагт

0 Лаяк

#4

Наймдугаар богд Жавзандамба

0 Лаяк

#5

Богд Жавзандамба хутагт Монголын шашин төрийг хослон байрьсан анхны хаан

0 Лаяк