Эхнэр хулгайлж авдаг ёс аль улсад түгээмэл байсан бэ?

ёс-заншил
#1

Эхнээээр

0 Лаяк