Ямар кинон дээр, хэн ингэж хэлэв?

#1

“Би бол дэлхийн хаан”

1 Лаяк

#2

Titanic 1997?

0 Лаяк

#3

https://www.youtube.com/watch?v=ItjXTieWKyI

0 Лаяк