Өвчүү гэдэсний их үсийг юу гэдэг вэ?

#1
2 Лаяк

#2

саваг гэнэ …

0 Лаяк

#3

Саваг байна…

0 Лаяк