Өдрийг хэрхэн үр бүтээлтэй өнгөрөөх вэ?

#1
1 Лаяк

#2

өдөр бүр төлөвлөгөө гаргаж үр бүтээлтэй өнгөрөөх

0 Лаяк

#3

Өдрийн төлөвлөгөө гаргаад ,унтахын өмнө маргааш хийх үйл ажиллагааг бодож байвал

0 Лаяк