Өмнөд америкын улсуудаас олимп зохиох эрх авсан анхны улс?

#1
1 Лаяк

#2

Бразил Өмнөд Америкийн орнуудаас олимпийг зохион байгуулах эрхийг авсан анхны орон

0 Лаяк

#3

1968 Mexico City Мексик анх өмнөд америкт олимп зохиож байсан

0 Лаяк

#4

Бразил улс нь хамгийн анхных нь

0 Лаяк

жагсаав #5
0 Лаяк