2 улс дамнасан голфын клуб?

#1

2 улсыг дамнасан голфын клуб байдаг гэвэл та итгэх үү? Зарим нүх нь нэгэнд нь, харин нөгөө хэсэг нь 2 дох улсад нь байдаг гэнэ. Аль 2 улс гэж бодож байна?

1 Лаяк

#2

“Green Zone” голфын клуб бол дэлхий дээрх цорын ганц 2 улс дамнасан клуб гэдгээрээ онцлог. 9 нүх нь Финляндад, харин үлдсэн 9 нүх нь Швед улсад байдаг юм байна. Торнио гэгч нуурыг даган нүхнүүд нь байрладаг. Энийг хачирхалтай гэхгүй бол өөр юуг хачирхалтай гэх билээ тийм ээ?

0 Лаяк