Facebook хайлт: Өөрийн хайлтын түүхээ хэрхэн устгах вэ?

facebook
#1

Та ер нь Facebook хайлтын цонхонд юу хайдаг вэ? Өмнө хийж байсан бүх хайлтын түүхээ эргэж нэг харж байсан уу? Таны хэзээ нэгэн цагт хийж байсан бүх Facebook хайлтын түүх хадгалагдаж байдаг. Хэдийгээр нууцлалын хувьд тохиргоо нь “зөвхөн танд харагдахаар” хийгдсэн байдаг хэдий ч Facebook хайлт ороод харахад бэлэн байсаар байдаг. Энэ нь зарим хүмүүст тийм ч таатай биш байдаг болов уу. Хэрэв тийм бол маш хялбараар бүхий л хайлтын түүхээ устгах боломжтой байдаг. Бид доор хэрхэн бүхий л хайлтын түүхээ хялбар аргаар устгах зааврыг орууллаа.

 1. Profile руугаа ор.

Facebook profile-аа нээн зурагт үзүүлснээр COVER зургийн баруун доод буланд байрлах “View Activity log” товчыг дараарай.

 1. Activity Log

Activity log нь таны постын лист, хайлтын түүх гээд таны Facebook дээрх үйлдлийн жагсаалтыг агуулж байдаг.

 1. Нэмэлт сонголтыг гарга

Дараа нь зурагт харуулснаар цонхны зүүн гар талд байрлах “Photos,” “Likes” болон “Comments” сонголтуудын доор байрлах “More” товч дээр дарна уу.

 1. Хайлтын хэсгийг ол

Доош гүйлгэн “Search” гэсэн цэс гарч ирэх хүртэл үргэлжлүүлээрэй.

 1. Facebook хайлтын түүхээ олж ав

За одоо өөрийн Facebook хайлтын түүхийг харах боломжтой боллоо. Он цагийн дарааллын дагуу харуулсан байгаа. Одоо “Clear Searches” товч дарахад л хангалттай.

 1. Баталгаажуулах

Дараагийн алхам: зураг дээрх баталгаажуулах цонх гарч ирнэ. “Clear Searches” товчыг даран баталгаажуулна уу.

 1. Одоо таны Facebook хайлт ямар нэг эрт урдын мэдээллыг агуулахгүй цэвэр боллоо

Ингээд Facebook хайлтын түүх тань цэвэрхэн боллоо!

0 Лаяк

#2

Та ер нь Facebook хайлтын цонхонд юу хайдаг вэ? Өмнө хийж байсан бүх хайлтын түүхээ эргэж нэг харж байсан уу? Таны хэзээ нэгэн цагт хийж байсан бүх Facebook хайлтын түүх хадгалагдаж байдаг. Хэдийгээр нууцлалын хувьд тохиргоо нь “зөвхөн танд харагдахаар” хийгдсэн байдаг хэдий ч Facebook хайлт ороод харахад бэлэн байсаар байдаг. Энэ нь зарим хүмүүст тийм ч таатай биш байдаг болов уу. Хэрэв тийм бол маш хялбараар бүхий л хайлтын түүхээ устгах боломжтой байдаг. Бид доор хэрхэн бүхий л хайлтын түүхээ хялбар аргаар устгах зааврыг орууллаа.

 1. Profile руугаа ор.

Facebook profile-аа нээн зурагт үзүүлснээр COVER зургийн баруун доод буланд байрлах “View Activity log” товчыг дараарай.

 1. Activity Log

Activity log нь таны постын лист, хайлтын түүх гээд таны Facebook дээрх үйлдлийн жагсаалтыг агуулж байдаг.

 1. Нэмэлт сонголтыг гарга

Дараа нь зурагт харуулснаар цонхны зүүн гар талд байрлах “Photos,” “Likes” болон “Comments” сонголтуудын доор байрлах “More” товч дээр дарна уу.

 1. Хайлтын хэсгийг ол

Доош гүйлгэн “Search” гэсэн цэс гарч ирэх хүртэл үргэлжлүүлээрэй.

 1. Facebook хайлтын түүхээ олж ав

За одоо өөрийн Facebook хайлтын түүхийг харах боломжтой боллоо. Он цагийн дарааллын дагуу харуулсан байгаа. Одоо “Clear Searches” товч дарахад л хангалттай.

 1. Баталгаажуулах

Дараагийн алхам: зураг дээрх баталгаажуулах цонх гарч ирнэ. “Clear Searches” товчыг даран баталгаажуулна уу.

 1. Одоо таны Facebook хайлт ямар нэг эрт урдын мэдээллыг агуулахгүй цэвэр боллоо.

Ингээд Facebook хайлтын түүх тань цэвэрхэн боллоо!

0 Лаяк