MATLAB-ын тухай

matlab
#1

Инженерийн тооцоо, загварчлалын Matlab систем 1970-аад оны сүүлчээр үүсчээ. Matlab-ийн анхны хувилбарыг Нвю Мехикогийн Их сургууль болон Стандфордын Их сургуульд матрицын онол, шугаман алгебр ба тоон анализийн хичээлүүдийг заахад ашиглаж байжээ. Одоо ашиглаж байгаа Matlab-ийн хувилбарууд анхны хувилбаруудаасаа хүчин чадлын хувьд харьцангуй өндөр болжээ. Орчин үед Matlab-ийг инженерийн ба шинжлэх ухааны тооцооллийн өндөр ашигтай хэл хэмээн нэрлэж болно.

Matlab-ийг

 1. Математик ба тооцон бодох

 2. Алгоритм боловсруулах

 3. Тооцооны туршилт,имитац загварчлал

 4. Өгөгдлийн анализ, үр дүнгийн судалгаа

 5. Шинжлэх ухаан ба инженерийн график

 6. Програм боловсруулалт

Зэрэгт ашиглаж байна. Matlab гэдэг нь хэмжээ шууд зааж өгөөгүй массив үндсэн объект нь болсон интерактив систем юм. Matlab нь нэгэн зэрэг систем ба програмчлалын хэл болж болдог. Энэхүү системийн давуу тал нь олон дахин ашиглаж болдог програм боловсруулж болдогт оршино.Matlab-ийг ашиглан хэрэглэгч өөрөө функц болон програм бичин Matlab-ийн файл болгон хадгалж болно.

1.Matlab гэж юу бэ?

MATLAB=MATrix labratory Математик техникт хэрэглэдэг програм хангамж LINPACK /EISPACK хэмээх дэд програмын багцаас үүссэн.Matlab нь доорх зориулалтаар хэрэглэгддэг интерактив ба програмчлагдах хэрэгсэл юм. Үүнд: -Тоон математик -Вектор ба матрицийн тооцоо -График

Өргөн хэрэглэгддэг салбаруудыг тоочвол

-Өгөгдлийн шинжилгээ -Загварчлах -Симуляци хийх -Сигнал ба дүрс боловсруулах -Програм хангамжийн үнэлгээ -Шугаман алгебрийн сургалт

Matlab-ийн бүтэц

Matlab-ийн гол цөмийг “Matlab Command Window” (Matlab-ын командын цонх) интерперетер,”Command Line Editor ” үүсгэдэг.Интерперетер нь бэлэн байгаа тухайгаа тэмдэгтээр мэдээллэдэг бол ”Command Line Editor ” нь товчлуур нь гараас мэдээлэл оруулах боломж олгодог.Matlab Realease 12-оос эхлэн дурын өөрчлөлт тохируулах “Command Window”-той болсон билээ.Matlab нь интерпретерийн хэл бөгөөд ажлын хоёр янзын горимтой.Үүнд:1.”Command Driven Mode” .”Command Driven Mode” -оор .”Command Driven Mode” –д зааврыг (комманд) буюу оператор) оруулж, Return товчлуураар дуусгахад заавар шууд биелэгддэг. 2.”File Driven Mode” Гадны редакторлогч програмаар зааврыг оруулах ба уг програм нэг өгч *.m өргөтгөлтэйгээр хадгалдаг.Хэрэв Matlab “Command Window”-д уг нэрийг бичиж,Return товчийг дарвал програм хангамж ажиллаж, заавар буюу операторууд иллбиелэгддэг. Интерперетр нь санах ойн хэсэг болох “Workspace”-тэй харилцаж ажиллах ба энд бүх хувьсахуудыг хадгалдаг.Иймд “Workspace”-ийн өгөгдлийг гадны файлд *.mat өргөтгөлтэй эсвэл ASCII форматын файл мэт хадгалж , мөн эндээс дуудаж хадгалах боломжтой.

Matlab-ыг ажиллуулах

Дисплейны дэлгэцэн дээр байгаа MATLAB нэртэй дүрсийг хоёр дахин дарах буюу эсвэл Start-Programs-Matlab менюгээр програмаа ажиллуулна. Matlab –Prompt-ын дараагаар >> intro command бичиж Matlab програм хангамжийн тухай тайлбарыг гаргаж хялбархан сурч болох юм. Үүнээс гадна янз бүрийн салбарт хэрэглэх боломжийг танилцуулсан Demo-г ашиглавал улам хялбар ашиглах боломж гардаг.

Скрипт ба функцууд

Matlab програм хангамжийн өргөн тархсан нэг шалтгаан нь Matlab ашиглан програм зохиоход хялбар байдагт оршино.

Хоёр төрлийн програмын бүтэц байдаг.

 1. Скрипт Энэ нь матлабын командуудаас бүрдэх энгийн мөрүүдтэй юм. Ийм файлыг Editor-оор үүсгэдэг ба ямар нэг нэр өгч жишээ нь name.mn нэрээр m төрлийн файл мэт хадгалагддаг. Хэрэв файлын нэрийг оруулж өгвөл Matlab-ийн командын дараалал нь Matlab-ийн цонхонд ажилладаг. Скрипт параметр дамжуулдаггүй. Аливаа m файлын агуулгыг type name гэж дэлгэцэнд гаргаж өгдөг.
 2. Функцүүд Скриптийн адил үүсдэг, хадгалдаг ба дууддаг. Харин функц нь параметр дамжуулах чадвартай. Мөн локал глобал хувьсахууд бо локал дээр програмууд үүсгэдэг…frame нэр бүхий функцын m файлыг доорхи байдлаар үүсгэдэг. Функцыг тодорхойлох…
3 Лаяк

#3

MS Office, Photoshop, AutoCAD гээд л олон янзын программуудыг мэднэ. Эдгээрийн нэгэн адил МАТЛАБ бол ПРОГРАМ. Гэхдээ энэ нь алгоритм бичиж, загварчлал симуляци хийж, тоон өгөгдөл боловсруулахаас гадна дохио, дуу дүрс боловсруулахад ашиглагддаг дээд түвшний программын хэл юм. Өнөө үед МАТЛАБ программыг физикийн шинжлэх ухаан, инженерийн салбаруудад өргөн ашиглаж байгаагаас гадна электроник, роботикст түгээмэл хэрэглэж байна. МАТЛАБ гэсэн нэрний хувьд MATrix LABoratory гэсэн үгнүүдийн товчлол бөгөөд монголоор бол МАТрицын ЛАБоратори гэж ойлгож болно. Учир нь МАТЛАБ программаар аливаа тооцоо хийхэд матриц ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл программын гол давуу тал болсон өгөгдлийн үндсэн элемент нь хэмжээсээс үл хамаарах array байдагт оршино. Ингэснээрээ Си болон Фортран хэлүүд дээр программ бичихэд тулгардаг төвөгтэй хүнд асуудлууд ялангуяа матриц вектортой холбоотой асуудлуудыг хялбархан шийдэх боломжийг олгодог. Энэхүү программ нь асуудал болон шийдлүүдийг математик илэрхийллүүдтэй төстэйгээр илэрхийлж, ашиглахад хялбар орчинд тооцоо хийх, график байгуулах, программчлах боломжоор бүрэн хангагдсан байдаг.

0 Лаяк

#4

MATLAB бол өндөр хүчин чадал бүхий тооцоолол, хийсвэрлэлийн багц программ юм.

Мөн энэ программ нь техникийн тооцоо, график, анимешнд хэрэглэх олон зуун функцтэй бөгөөд эдгээр нь харилцан идэвхтэй орчныг үүсгэдэг.

• Хамгийн сайн тал нь өөрийн өндөр түвшний програмчлалын хэлээ ашиглан ямар ч өргөтгөлийг харьцангуй хялбар хийдэг.

• MATLAB нь MATrix LABoratory-ийн товчлол юм.

• MATLAB-ийн стандарт функцууд нь шугаман алгебрийн тооцоо, өгөгдлийн шинжилгээ, дохио боловсруулалт, оновчлол болон шинжлэх ухааны өөр бусад нарийн тооцоо хийх хэрэгсэл болдог. Эдгээр функцуудын ихэнх нь хамгийн сүүлийн үеийн алгоритмуудыг ашигладаг.

• МATLAB-д мөн хоѐр болон гурван хэмжээст график, анимашн хийх функцууд болон Fortran, C, Java мэтийн хэлүүд дээр бичигдсэн программуудыг MATLAB дотор ашиглах бололцоо олгодог дотоод интерфэйс бас байдаг.

• MATLAB-ийн үндсэн нэгж нь матриц бөгөөд үндсэн өгөгдлийн төрөл нь массив юм. Вектор, скаляр, бодит матриц, комплекс матрицууд нь өгөгдлийн үндсэн төрлийн нэг тохиолдол болон автоматаар тооцоологддог.

• Өгөгдлийн төрөл буюу массивийн хэмжээг хэмжээг нь хэзээ ч зарлах хэрэггүй байдаг. MATLAB ажиллуулахад компьютерт тавигдах шаардлага

• MATLAB бараг бүх platform-той зохицдог бөгөөд Windows-оос гадна AIX, UNIX, Sun Solaris, IRIX, Linux, Mac OS-ийг дэмжинэ.

• Ихэнх үйлдлийн системүүд дээр MATLAB программын орчин нь MATLAB desktop, зургийн цонх, editor цонх гэсэн хэсгүүдээс бүрдсэн үндсэн гурван цонхоор дамжуулан ажилладаг.

0 Лаяк

#5

Инженерийн тооцоо,загварчлалын Matlab систем 1970-аад оны сүүлчээр үүсчээ. Matlab-ийн анхны хувилбарыг Нвю Мехикогийн Их сургууль болон Стандфордын Их сургуульд матрицын онол , шугаман алгебр ба тоон анализийн хичээлүүдийг заахад ашиглаж байжээ. Одоо ашиглаж байгаа Matlab-ийн хувилбарууд анхны хувилбаруудаасаа хүчин чадлын хувьд харьцангуй өндөр болжээ. Орчин үед Matlab-ийг инженерийн ба шинжлэх ухааны тооцооллийн өндөр ашигтай хэл хэмээн нэрлэж болно.

	Matlab-ийг


	1.  Математик ба тооцон бодох


	2.  Алгоритм боловсруулах


	3.  Тооцооны туршилт,имитац загварчлал


	4.  Өгөгдлийн анализ, үр дүнгийн судалгаа


	5.  Шинжлэх ухаан ба инженерийн график


	6.  Програм боловсруулалт


	Зэрэгт ашиглаж байна.Matlab гэдэг нь хэмжээ шууд зааж өгөөгүй массив үндсэн объект нь болсон интерактив систем юм. Matlab нь нэгэн  зэрэг систем ба програмчлалын хэл болж болдог. Энэхүү системийн давуу тал нь олон дахин ашиглаж болдог програм боловсруулж болдогт оршино.Matlab-ийг ашиглан хэрэглэгч өөрөө функц болон програм бичин Matlab-ийн файл болгон хадгалж болно.


	                           1.Matlab гэж юу бэ? MATLAB=MATrix labratory Математик техникт хэрэглэдэг програм хангамж LINPACK /EISPACK хэмээх дэд програмын багцаас үүссэн.Matlab нь доорх зориулалтаар хэрэглэгддэг  интерактив ба програмчлагдах хэрэгсэл юм. Үүнд:-Тоон математик -Вектор ба матрицийн тооцоо-График 


	              Өргөн хэрэглэгддэг салбаруудыг тоочвол -Өгөгдлийн шинжилгээ-Загварчлах-Симуляци хийх -Сигнал ба  дүрс боловсруулах-Програм хангамжийн үнэлгээ -Шугаман алгебрийн сургалт                            Matlab-ийн бүтэцMatlab-ийн гол цөмийг “Matlab Command Window” (Matlab-ын командын цонх) интерперетер,”Command Line Editor ” үүсгэдэг.Интерперетер  нь бэлэн байгаа тухайгаа тэмдэгтээр мэдээллэдэг бол ”Command Line Editor ” нь товчлуур нь гараас  мэдээлэл  оруулах боломж олгодог.Matlab Realease 12-оос эхлэн дурын өөрчлөлт тохируулах “Command Window”-той болсон билээ.Matlabнь интерпретерийн хэл  бөгөөд ажлын хоёр янзын горимтой.Үүнд:1.”Command Driven Mode” .”Command Driven Mode” -оор .”Command Driven Mode” –д зааврыг (комманд) буюу оператор) оруулж, Return товчлуураар дуусгахад заавар шууд биелэгддэг. 2.”File Driven Mode”Гадны редакторлогч програмаар зааврыг оруулах ба уг програм нэг өгч *.m өргөтгөлтэйгээр хадгалдаг.Хэрэв Matlab “Command Window”-д уг нэрийг бичиж,Return товчийг дарвал програм хангамж ажиллаж, заавар буюу операторууд иллбиелэгддэг.Интерперетр нь санах ойн хэсэг болох “Workspace”-тэй харилцаж ажиллах ба энд бүх хувьсахуудыг хадгалдаг.Иймд “Workspace”-ийн өгөгдлийг  гадны файлд *.mat өргөтгөлтэй эсвэл ASCII форматын файл мэт хадгалж , мөн эндээс дуудаж хадгалах боломжтой.                          Matlab-ыг ажиллуулахДисплейны дэлгэцэн дээр байгаа MATLAB нэртэй дүрсийг хоёр дахин дарах буюу эсвэл Start-Programs-Matlabменюгээр  програмаа ажиллуулна.Matlab –Prompt-ын дараагаар >> intro command  бичиж Matlab програм хангамжийн тухай тайлбарыг гаргаж хялбархан сурч болох юм. Үүнээс гадна янз бүрийн салбарт хэрэглэх боломжийг танилцуулсан Demo-г ашиглавал улам хялбар ашиглах боломж гардаг. График ба дүрс гаргах Demos:-penny-lorenz-bucky Өгөгдлийн шинжилгээ хийх Demos:-quake-census-fitdemoMatlab нь програмчлалын хэл болох тухай Demos:-xplangҮзүүлбэр програмуудыг шууд дуудаж ажиллуулж болох ба  харин текст болон график цонхууд бие биенээ хаахгүй байх хэрэгтэй.Үүнийг жижиг мониторын дэлгэцэнд гаргаж (<17 инч ) харуулахад төвөгтэй байдаг.Demoашиглаж бүх үзүүлбэр програмын жагсаалтыг гаргаж ажиллуулж болдог.Matlab-д програм зохиохыг ойлгохын тулд програм хангамжтай хамт нийлүүлсэн M файлуудыг (.m өргөтгөлтэй програм ба функц) гаргаж болдог.Үүний тулд Type  ашигладаг.Жишээлбэл:type mean  гэж бичиж файлыг  дэлгэцэнд гаргадаг.Заавар1. Тусламж зааврыг Help Funktion  гэж бичиж гаргадаг.2.Хувьсах хэмжигдэхүүнүүдийг том ба жижиг үсгээр бичих нь ялгаатай юм.M ба m гэж бичвэл энэ нь 2 өөр хувьсагч болдог.3.Matlab-д хэрэглэдэг чухал өгөгдлийн төрөл нь матриц юм.(Нэг тоо байвал 1х1 хэмжээст матриц,вектор нь 1xn буюу nx1 хэмжээст матриц юм)Матрицын элемент нь Matlab-д хэрэглэгддэг илэрхийлэл байж болно. Жишээ нь:sqrt(3) буюу 1+2*4 ,1+2i (Энд i нь комплекс тоо sqrt(-1)) юм.


	эх сур: http://i-lehrer.blogspot.com/2011/10/matlab.html
0 Лаяк

#6

Matlab програм хангамжИнженерийн тооцоо,загварчлалын Matlab систем 1970-аад оны сүүлчээр үүсчээ. Matlab-ийн анхны хувилбарыг Нвю Мехикогийн Их сургууль болон Стандфордын Их сургуульд матрицын онол , шугаман алгебр ба тоон анализийн хичээлүүдийг заахад ашиглаж байжээ. Одоо ашиглаж байгаа Matlab-ийн хувилбарууд анхны хувилбаруудаасаа хүчин чадлын хувьд харьцангуй өндөр болжээ. Орчин үед Matlab-ийг инженерийн ба шинжлэх ухааны тооцооллийн өндөр ашигтай хэл хэмээн нэрлэж болно.

	Matlab-ийг


	1.  Математик ба тооцон бодох


	2.  Алгоритм боловсруулах


	3.  Тооцооны туршилт,имитац загварчлал


	4.  Өгөгдлийн анализ, үр дүнгийн судалгаа


	5.  Шинжлэх ухаан ба инженерийн график


	6.  Програм боловсруулалт


	Зэрэгт ашиглаж байна.Matlab гэдэг нь хэмжээ шууд зааж өгөөгүй массив үндсэн объект нь болсон интерактив систем юм. Matlab нь нэгэн  зэрэг систем ба програмчлалын хэл болж болдог. Энэхүү системийн давуу тал нь олон дахин ашиглаж болдог програм боловсруулж болдогт оршино.Matlab-ийг ашиглан хэрэглэгч өөрөө функц болон програм бичин Matlab-ийн файл болгон хадгалж болно.


	[b]                           [/b][b]1.Matlab [/b][b] гэж юу бэ[/b][b]? [/b]MATLAB=MATrix labratory Математик техникт хэрэглэдэг програм хангамж LINPACK /EISPACK хэмээх дэд програмын багцаас үүссэн.Matlab нь доорх зориулалтаар хэрэглэгддэг  интерактив ба програмчлагдах хэрэгсэл юм. Үүнд:-Тоон математик -Вектор ба матрицийн тооцоо-График 


	[b]              Өргөн хэрэглэгддэг салбаруудыг тоочвол [/b]-Өгөгдлийн шинжилгээ-Загварчлах-Симуляци хийх -Сигнал ба  дүрс боловсруулах-Програм хангамжийн үнэлгээ -Шугаман алгебрийн сургалт[b]                            [/b][b]Matlab-[/b][b]ийн бүтэц[/b]Matlab-ийн гол цөмийг “Matlab Command Window” (Matlab-ын командын цонх) интерперетер,”Command Line Editor ” үүсгэдэг.Интерперетер  нь бэлэн байгаа тухайгаа тэмдэгтээр мэдээллэдэг бол ”Command Line Editor ” нь товчлуур нь гараас  мэдээлэл  оруулах боломж олгодог.Matlab Realease 12-оос эхлэн дурын өөрчлөлт тохируулах “Command Window”-той болсон билээ.Matlabнь интерпретерийн хэл  бөгөөд ажлын хоёр янзын горимтой.Үүнд:1.”Command Driven Mode” .”Command Driven Mode” -оор .”Command Driven Mode” –д зааврыг (комманд) буюу оператор) оруулж, Return товчлуураар дуусгахад заавар шууд биелэгддэг. 


	http://i-lehrer.blogspot.com/2011/10/matlab.html
0 Лаяк

#7

MATLAB бол өндөр хүчин чадал бүхий математик тооцоолол, загварчлалын багц программ юм. MATLAB нь MATrix ба LABoratory гэсэн хоёр үгийн …MATLAB-ын prompt дээр бичсэн бүх командууд энд хадгалагддаг.

0 Лаяк