Сайтын товч дүрэм

 • Төрөл бүрийн нийтлэл бичих боломжтой.

 • Бичсэн нийтлэлдээ тохирох ангилал болон сэдвийг сонгох.

 • Төрөл бүрийн асуулт асуух боломжтой.

 • Тавьсан асуултандаа тохирох ангилал болон сэдвийг сонгох.

 • Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх. Хийсэн судалгааныхаа талаар бусдад хүртээх.

 • Бусдад найрсаг, хүндэтгэлтэй хандах.

 • Ажил дээр үзэж болохгүй янз бүрийн тохиромжгүй сэдэвт багтсан мэдээлэл оруулахгүй байх.

 • Хэн нэгнийг доромжилсон, дайрсан болон гутаасан мэдээлэл оруулахгүй байх.

 • Бусдад хүртээлгүй болон зарын хэлбэртэй мэдээлэл оруулах хэлбэрээр тус сайтыг спамдсан бол тус оруулсан мэдээллүүдийг шууд устгах болно. Түүнчлэн энэ үйлдэл удаа дараалан давтагдсан үед тус хэрэглэгчийн дансыг шууд хаана.

 • Давхардсан нийтлэл, асуулт, хариулт болон линк нэмж оруулахгүй байх.

 • Бичсэн нийтлэл мөн асуултанд хариулж бичсэн хэрэглэгчийн хариулт болон оруулсан зураг, видео гэх мэт мэдээллүүдийг тухайн хэрэглэгч Асуу.мн дээр бичих эрхтэй байх ба хэрэв тухайн мэдээллүүдийг бусад сайтаас авч хэрэглэсэн бол тухайн сайтын нэрийг эх сурвалжаар заавал оруулж бичнэ. Жишээ нь тодорхой мэдээллийг news.mn сайтаас авч нийтлэл бичсэн эсвэл асуултанд хариулсан бол “Эх сурвалж: news.mn” гэж оруулсан мэдээллийнхээ дор бичнэ.

 • Хэрэглэгчийн бичсэн нийтлэл, тавьсан асуулт мөн бичсэн хариулт болон оруулсан линк, зураг ба видео нь тухайн хэрэглэгчийн өөрийн хариуцлага байна. Хэрэглэгчийн бичсэн нийтлэл, тавьсан асуулт мөн бичсэн хариулт болон оруулсан линк, зураг ба видеонд Acyy.mn ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.

 • Хэрэглэгчийн бичсэн нийтлэл, тавьсан асуулт мөн бичсэн хариулт болон оруулсан линк, зураг ба видео гэх мэт Асуу.mn сайтаас авсан мэдээллийг хэрхэн ашиглах нь тухайн мэдээлэл хүлээн авсан хүний өөрийн хариуцлага байх тул үүдэн гарсан ямарваа нэгэн үр дагварт тус мэдээлэл оруулсан хэрэглэгч болон Acyy.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй байна.